Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Bàsic de seguretat i salut en el treball

Data: La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.
Entitat: Fundació Mas Carandell
Durada: 
30 hores
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Desenvolupament personal i RH
Preu: 
200 €

Objectius: 
Conèixer les funcions que s'integren en el nivell bàsic de l'activitat preventiva.

Continguts: 

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Danys derivats del treball. L’acció preventiva. Tècniques preventives. Riscos generals relacionats amb les condicions de seguretat en els locals. L'espai de treball.Protecció en màquines. Prevenció.Riscos lligats a les condicions de seguretat (introducció).Senyalització dels llocs de treball. Risc elèctric.Prevenció del risc d’incendi i explosió. Tècniques d’actuació contra incendis. Plans d’emergència i evacuació.Riscos generals relacionats amb el medi ambient de treball.Mètode d’actuació en Higiene industrial.Ergonomia. La càrrega de treball, la fatiga.Manipulació manual de càrregues.Introducció a la psicosociologia: factors de risc.El control de la salut dels treballadors. Primers auxilis. Nocions bàsiques
 

Observacions: 
Bonificable per la FUNDAE, antiga Fundació Tripartita. Demaneu la gestió de la bonificació 15 dies abans de l'inici.