Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 18/03/2018
Ex: 18/03/2018

Manteniment d'instal·lacions

Idiomes

  • Preparar per assolir el nivell B1 d'Anglès segons el Marc Europeu de referència. Curs preparatori per l'examen oficial Preliminary English Test (PET) de Cambridge English Language Assessment
  • Preparar per assolir el nivell B2 d'Anglès segons el Marc Europeu de referència. Curs preparatori per l'examen oficial First Certificate English (FCE) de Cambridge English Language Assessment
  • Proporcionar a persones principiants les bases per a la utilització de l'idioma oral i escrit.
  • Proporcionar les bases a nivell de principiant de l'anglès oral i escrit.
  • Iniciació a l'aprenentatge de l'anglès per a comprendre i utilitzar estructures bàsiques.
  • Segons el marc de referència comú europeu de les llengües, el nivell de competència a assolir es pot equiparar al B1, excepte la conversa que no supera l'A2 i correspon al primer curs de nivell mig.
  • Continuar l'aprenentatge de l'anglès a partir d'un nivell d'iniciació assolit
  • Perfeccionar el coneixement de la llengua anglesa
  • Curs de continuació després d'assolir els coneixements dels cursos de nivell mig

Pàgines