Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 18/03/2018
Ex: 18/03/2018

Administració i gestió

  • Conèixer el tractament comptable de les principals operacions de tipus comercial i financer en petites i mitjanes empreses
  • Conèixer el funcionament del sistema financer i dels productes que ofereix actualment.
  • Aprendre com es liquida i es comptabilitza l'Impost de Societats un cop elaborada la comptabilitat de l'empresa.
  • Conèixer la mecànica d'aquest tribut
  • Conceptes bàsics de l'impost per conèixer de forma teòrica i pràctica
  • Conèixer o ampliar els coneixements en matèria de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Adquirir coneixements de comptabilitat i del programa de comptabilitat més utilitzat.
  • Introduir a la realitat tributària mitjançant l'anàlisi de l'estructura de la Llei general tributària com a eix bàsic de l'ordenament tributari.
  • Realitzar operacions d'enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d'acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient
  • Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de...

Pàgines