Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 18/03/2018
Ex: 18/03/2018

Idiomes

  • Millorar el nivell de francès en l'expressió i comprensió oral. Utilitzar la llengua com a eina per a la comunicació eficaç d'idees i missatges. Capacitar per una conversa més complexa, correcta, fluida i variada.
  • Millorar el nivell de francès en l'expressió i comprensió oral. Utilitzar la llengua com a eina per a la comunicació eficaç d'idees i missatges. Capacitar per una conversa més complexa, correcta, fluida i variada.
  • Assolir el nivell A1 segons el Marc Europeu de referència
  • Assolir el nivell A2 segons el Marc Europeu de referència

Social i sanitari

  • Facilitar eines que permetin a la persona dependent ser el més autònoma possible a l'hora dels àpats. Conèixer i capacitar la persona cuidadora sobre habilitats, tècniques i actituds en primers auxilis i suport vital bàsic. Informar dels recursos sociosanitaris públics i privats i orientar sobre els ciurcuits d'accés per emprar-los.
  • Millorar de l'efectivitat en la comunicació i evitar situacions conflictives amb el familiar dependent. Donar a conèixer i comprendre la condició i les necessitats de la persona cuidadora. Facilitar una bona organització de les tasques diàries de tenir cura per trobar activitats que afavoreixin el propi benestar.
  • Facilitar eines teòriques i pràctiques per la intervenció sociosanitaria en persones de la tercera edat.
  • Proporcionar els coneixements i desenvolupar les habilitats que facilitin la qualitat de la comunicació efectiva i l'assistència a les famílies dels pacients.
  • Proporcionar les habilitats necessàries per millorar la qualitat de vida de la persona dependent i, al mateix temps, facilitar eines que li permetin viure positivament l'experiència de tenir cura.
  • Aprofundir en el coneixement del concepte de gamificació i la seva utilitat per innovar en les pràctiques en el sector salut. Conèixer experiències de gamificació en el sector sanitari.

Pàgines