Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 24/06/2018
Ex: 24/06/2018

Social i sanitari

  • Facilitar eines que permetin a la persona dependent ser el més autònoma possible a l'hora dels àpats. Conèixer i capacitar la persona cuidadora sobre habilitats, tècniques i actituds en primers auxilis i suport vital bàsic. Informar dels recursos sociosanitaris públics i privats i orientar sobre els ciurcuits d'accés per emprar-los.
  • Millorar de l'efectivitat en la comunicació i evitar situacions conflictives amb el familiar dependent. Donar a conèixer i comprendre la condició i les necessitats de la persona cuidadora. Facilitar una bona organització de les tasques diàries de tenir cura per trobar activitats que afavoreixin el propi benestar.
  • Facilitar eines teòriques i pràctiques per la intervenció sociosanitaria en persones de la tercera edat.
  • Proporcionar els coneixements i desenvolupar les habilitats que facilitin la qualitat de la comunicació efectiva i l'assistència a les famílies dels pacients.
  • Proporcionar les habilitats necessàries per millorar la qualitat de vida de la persona dependent i, al mateix temps, facilitar eines que li permetin viure positivament l'experiència de tenir cura.
  • Presentar i donar a conèixer Minfulness com un nou recurs per ajudar a millorar la salut i el benestar de les persones tant dels professionals de la salud com dels pacients. Oferir eines útils per potenciar les capacitats d'adaptació professional. Dotar als professionals de recursos per fer front a l'estrés i de tècniques per millorar l'atenció i l'assertivitat Integrar en la rutina diaria la pràctica de l’Atención Plena, par tal d’...
  • Informar sobre els recursos sociosanitaris, tant públics com privats, i orientar sobre els circuits d'accés per fer-ne ús.
  • Facilitar eines per evitar, durant les transferències, possibles lesions tant en la persona dependent com en la persona cuidadora. Potenciar hàbits posturals saludables

Administració i gestió

  • Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de la comptabilitat d’una empresa.

Agroalimentari

Pàgines