Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Política d'igualtat d’oportunitats

L'Institut i la Fundació IMFE Mas Carandell tenen entre els seus objectius Impulsar estratègies de lluita contra l'exclusió social afavorint la igualtat d'oportunitats mitjançant la formació, l'orientació i el suport a l'ocupació.

Aquest treball per afavorir la igualtat d'oportunitats ha estat sempre present en les accions i programes que Mas Carandell ha desenvolupat, des dels inicis de la seva creació.

El compromís de Mas Carandell envers la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes també influeix en les relacions laborals i contractuals amb les persones que hi treballen i col•laboren.

Així s'ha elaborat el Pla d'Igualtat de Mas Carandell, un document on es fa palès el compromís de l'entitat per vetllar i promoure la igualtat de gènere en tots els àmbits, i on també es recullen les eines i mesures de les quals poden disposar les persones que treballen a Mas Carandell.

En aquest sentit, tot el personal de l'Institut i la Fundació tenen a la seva disposició el Pla d'Igualtat de Mas Carandell, per conèixer els compromisos que s'han pres al respecte, els objectius, mesures i accions que s'estan realitzant, i les que s'han previst realitzar.

També hi ha una bústia de suggeriments per la igualtat d'oportunitats que es troba a la sala menjador del personal de Mas Carandell, per tal que qui ho desitgi faci les aportacions que cregui per millorar en aquest sentit.

Prevenció i lluita de l'assetjament sexual a l'empresa

La direcció de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell i la direcció de la Fundació IMFE Mas Carandell declaren públicament el seu compromís explícit de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d'assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Es demana també aquest compromís a totes les persones que treballen i col·laboren amb l'empresa.

En aquest sentit, l'Institut i la Fundació IMFE Mas Carandell s'acullen al document "Mesures per garantir la dignitat i la no discriminació en el treball "aprovat per la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Reus en data 3 d'octubre de 2003.

Aquestes mesures posen a disposició de les persones que hi treballen un telèfon i una adreça electrònica per exposar queixes i/o consultes en aquesta matèria.