Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Selecció de personal

Les persones inscrites a la borsa de treball i que han superat el procés de preselecció seran citades per participar en una selecció, en la que es valorarà l’adequació del currículum a la demanda per part de l’empresa, així com les seves competències i habilitats. Aquesta valoració és realitzarà a partir de qüestionaris, entrevistes i el passe d'una bateria de test en funció del perfil de l’oferta.

Desprès de les entrevistes els tècnics de selecció  redactaran un informe amb la valoració de cada candidat/a. En aquest punt hi ha diverses opcions entre les quals podrà triar l’empresa:

  • Que la selecció final de la persona candidata la realitzi el personal de Mas Carandell.
  • Que li facin arribar l’informe amb les valoracions i sigui la pròpia empresa qui realitzi la tria final entre 3-5 candidats