Vetllem per la salut laboral del nostre capital humà en un agradable ambient de treball


Política de prevenció de riscos

 

És un compromís de la direcció de Mas Carandell facilitar els mitjans per a què la prevenció de riscos laborals estigui integrada en l’estructura i en la gestió en general d’aquesta empresa, així com establir la millora contínua en el seu acompliment. A més es pretén motivar, formar i implicar a tot el personal en la millora contínua del sistema i de les condicions de treball.

Així mateix la direcció de Mas Carandell pretén complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals, implantant per a això un Pla de Prevenció on s’estableixen les responsabilitats i mitjans per a aconseguir els objectius en aquest camp, involucrant a tots els membres d’aquesta organització.

La Direcció és conscient que els seus treballadors i les seves treballadores són el valor més important per a garantir el futur, per això han d’estar qualificats/ades i identificats/ades amb els objectius d’aquesta organització i les seves opinions seran considerades.

En el Pla de prevenció es recullen els criteris d’actuació que estableix la direcció així com els objectius, fites i recursos que es destinaran per a la seva consecució.

Com a direcció gerència, assumeix el compromís de dinamització contínua i permanent del Pla de prevenció i sol·licita a tot membre de Mas Carandell la involucració activa i organitzada, per a la consolidació de la mateixa i la consecució dels objectius fixats.

 

                                                                                                                                                                                                                       Reus, 12 de maig de 2011