Treballem per la millora contínua i per satisfer les persones i empreses que utilitzen els nostres serveis


Política de qualitat

La direcció de l’IMFE i de la Fundació Mas Carandell vol assumir el compromís de gestionar amb un sistema de gestió de qualitat basat amb la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 per garantir un servei eficient. La qualitat en la gestió implica una millora contínua que permet conèixer i complir amb les necessitats i expectatives de les persones i empreses que utilitzen els nostres serveis i parts interessades i garantir-ne la seva satisfacció.

MISSIÓ

Catalitzar oportunitats per a un desenvolupament local integral i intel·ligent en l'àmbit de l'ocupació a Reus i al territori.

VISIÓ

Esdevenir, en el territori, un referent (coneixement i model de gestió) en desenvolupament local integral i intel·ligent mitjançant el desplegament d'un model de gestió basat en processos clau d'escolta activa, d'orientació, de formació, d'intermediació laboral i de dinamització d'espais de col·laboració / acció col·lectiva.

VALORS

  • Connexions intel·ligents / Xarxa
  • Dignitat / Equitat i igualtat d'oportunitats entre totes les persones
  • Sostenibilitat
  • Compromís i coherència
  • Rigor i professionalitat
  • Compromís en la millora contínua dels processos

La direcció es compromet amb la normativa legal vigent, comunica i difon aquesta política al personal de l’empresa, en garanteix la seva comprensió i la posa a disposició de les parts interessades pertinents.

El sistema de qualitat és una responsabilitat de tota l'organització i compta amb el suport de la direcció, el seu compliment es considera un objectiu comú i prioritari.

                                                                                                                                                                                   

La direcció de Mas Carandell

Reus, abril de 2021