Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 25/03/2017
Ex: 25/03/2017

Comerç i màrqueting

  • Entendre la comunicació digital entre empesa i persona consumidora. Aprendre com funciona una campanya d’inboud màrqueting (metodologia per aconseguir que el client potencial ens trobi, compri i recomani). Oferir informació sobre posicionament, continguts, prescripció, publicitat a les xarxes, bloggers o persones influents. Explicar casos pràctics i models d’èxit de diversos sectors per fer créixer la marca i la seva comunitat online i offline.
  • Realitzar la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i pagament en les operacions de comerç internacional, d'acord amb objectius i procediments establerts.

Informàtica i comunicacions

Desenvolupament personal i RH

  • Presentar i donar a conèixer el Mindfulness com un nou recurs per ajudar a millorar la salut i el benestar dels treballadors i crear l’espai i l’entorn favorable per treballar millor i generar una bona comuniació, creativitat i innovació. Oferir eines pràctiques per millorar la capacitat de concentració, empatia i benestar general de les persones al seu lloc de treball, la qual cosa donarà vitalitat i propòsit. Dotar als professionals de...

Turisme i restauració

  • Desenvolupar els serveis propis de bar i cafeteria. Acollir i atendre la clientela, realitzant activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda, tot prestant atenció i informació protocol·litzada i estructurada. Preelaborar i presentar elaboracions senzilles de pa i pastisseria realitzant operacions bàsiques d'aprovisionament intern aplicant normes bàsiques de manipulació alimentària, preparació i conservació d'aliments.

Manteniment d'instal·lacions

  • Realitzar tasques de neteja i manteniment viàries de voreres i calçades així com de superfícies i mobiliari en edificis i locals. Seleccionar les tècniques, estris, productes i màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment. Complir la normativa de seguretat i salut en el treball.
  • Oferir coneixements pràctics i teòrics de l'ús de carretons elevadors frontals i retràctils, fomentant comportaments segurs d'ús i la prevenció d'accidents. Ser capaç de realitzar el manteniment bàsic preventiu de la màquina. Saber avaluar la feina, l'espai i el procediment de treball a desenvolupar. Reconèixer els equips necessaris per desenvolupar cada feina.

Pàgines