Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 21/02/2017
Ex: 21/02/2017

Comerç i màrqueting

Informàtica i comunicacions

Gestió empresarial

  • Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de la comptabilitat d’una empresa.

Desenvolupament personal i RH

  • La Gamificació és l'aplicació de mecàniques de joc en un context de no joc amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, la fidelització i altres valors positius comuns a tots els jocs. L'objectiu del curs és oferir eines per emprar elements motivadors (psicologia) i mecàniques de joc (experiència) amb la finalitat de reorientar el comportament de les persones en sentit voluntari i positiu. Aprendre a garantir índexs...
  • Facilitar els coneixements i recursos per gestionar el pla de formació dins l'organització a través del crèdit de formació que obtenen les empreses
  • Presentar i donar a conèixer el Mindfulness com un nou recurs per ajudar a millorar la salut i el benestar dels treballadors i crear l’espai i l’entorn favorable per treballar millor i generar una bona comuniació, creativitat i innovació. Oferir eines pràctiques per millorar la capacitat de concentració, empatia i benestar general de les persones al seu lloc de treball, la qual cosa donarà vitalitat i propòsit. Dotar als professionals de...

Turisme i restauració

  • Desenvolupar els serveis propis de bar i cafeteria. Acollir i atendre la clientela, realitzant activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda, tot prestant atenció i informació protocol·litzada i estructurada. Preelaborar i presentar elaboracions senzilles de pa i pastisseria realitzant operacions bàsiques d'aprovisionament intern aplicant normes bàsiques de manipulació alimentària, preparació i conservació d'aliments.

Manteniment d'instal·lacions

  • Realitzar tasques de neteja i manteniment viàries de voreres i calçades així com de superfícies i mobiliari en edificis i locals. Seleccionar les tècniques, estris, productes i màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment. Complir la normativa de seguretat i salut en el treball.

Pàgines