Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 13/02/2016
Ex: 13/02/2016

Comerç i màrqueting

  • Conèixer les estratègies en la captació i comercialització de clients
  • Aprendre a avaluar el potencial d'internacionalització de l'empresa, planificant el seu procés d'internacionalització
  • Preparar i controlar el pla d'aprovisionament de materials/mercancias de sistemes de producció i distribució de la quantitat, qualitat, lloc i moment just, realitzant la programació de l'aprovisionament, el control dels fluxos de producció/distribució i col·laborant en l'optimització i qualitat de la cadena logística, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa.
  • Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda i en el repartiment de proximitat, seguint les instruccions i criteris establerts, utilitzant l'equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocol·litzada i estructurada al client al punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat. Dur a terme operacions auxiliars de magatzem, recepció,...
  • Capacitar per integrar components socials en el canal de venda on-off line, a través d'estratègies i solucions de comerç electrònic mitjançant les xarxes socials
  • Desenvolupar les competències per tenir una visió global del procés de venda, reconeixent i utilitzant la tècnica més eficaç en cada cas. Conèixer i detectar les necessitats de la clientela. Actualitzar, consolidar i dominar les tècniques, millorant les habilitats de comunicació.

Informàtica i comunicacions

Pàgines