Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 08/12/2016
Ex: 08/12/2016

Comerç i màrqueting

  • Conèixer les estratègies en la captació i comercialització de clients
  • Entendre la comunicació digital entre empesa i persona consumidora. Aprendre com funciona una campanya d’inboud màrqueting (metodologia per aconseguir que el client potencial ens trobi, compri i recomani). Oferir informació sobre posicionament, continguts, prescripció, publicitat a les xarxes, bloggers o persones influents. Explicar casos pràctics i models d’èxit de diversos sectors per fer créixer la marca i la seva comunitat online i offline.
  • Realitzar la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i pagament en les operacions de comerç internacional, d'acord amb objectius i procediments establerts.

Informàtica i comunicacions

Desenvolupament personal i RH

  • Oferir eines per emprar elements motivadors (psicologia) i mecàniques de joc (experiència) amb la finalitat de reorientar el comportament de les persones en sentit voluntari i positiu. Aprendre a garantir índexs de transferència superiors i sostinguts en el temps, assegurant la consecució d’objectius comportamentals
  • Conèixer els conceptes bàsics sobre l'assetjament en l'entorn laboral, les diferents fases i graus del procés, així com els perfils de les parts implicades. Conèixer les conseqüències de l'assetjament tant per a la víctima com per a l'organització, així com les estratègies de prevenció i intervenció.
  • Conèixer el concepte de resiliència i la seva fonamentació. Identificar els trets característics d’una personalitat resilient i com fomentar-los i aprendre com potenciar la resiliència en nosaltres mateixos així com en les persones que ens envolten i/o amb les que treballem.
  • Facilitar eines per una comprensió dels principis sistèmics d'na organització i el seu impacte diari. Descobrir les accions més útils per potenciar el desenvolupament i els resultats tant propis com de l’equip.

Pàgines