Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 22/01/2017
Ex: 22/01/2017

Comerç i màrqueting

  • Entendre la comunicació digital entre empesa i persona consumidora. Aprendre com funciona una campanya d’inboud màrqueting (metodologia per aconseguir que el client potencial ens trobi, compri i recomani). Oferir informació sobre posicionament, continguts, prescripció, publicitat a les xarxes, bloggers o persones influents. Explicar casos pràctics i models d’èxit de diversos sectors per fer créixer la marca i la seva comunitat online i offline.
  • Realitzar la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i pagament en les operacions de comerç internacional, d'acord amb objectius i procediments establerts.

Informàtica i comunicacions

Desenvolupament personal i RH

  • La Gamificació és l'aplicació de mecàniques de joc en un context de no joc amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, la fidelització i altres valors positius comuns a tots els jocs. L'objectiu del curs és oferir eines per emprar elements motivadors (psicologia) i mecàniques de joc (experiència) amb la finalitat de reorientar el comportament de les persones en sentit voluntari i positiu. Aprendre a garantir índexs...
  • Presentar i donar a conèixer el Mindfulness com un nou recurs per ajudar a millorar la salut i el benestar dels treballadors i crear l’espai i l’entorn favorable per treballar millor i generar una bona comuniació, creativitat i innovació. Oferir eines pràctiques per millorar la capacitat de concentració, empatia i benestar general de les persones al seu lloc de treball, la qual cosa donarà vitalitat i propòsit. Dotar als professionals de...
  • Conèixer el concepte de resiliència i la seva fonamentació. Identificar els trets característics d’una personalitat resilient i com fomentar-los i aprendre com potenciar la resiliència en nosaltres mateixos així com en les persones que ens envolten i/o amb les que treballem.
  • Facilitar eines per una comprensió dels principis sistèmics d'una organització i el seu impacte diari. Descobrir les accions més útils per potenciar el desenvolupament i els resultats tant propis com de l’equip. Desenvolupar una mirada sistèmica amb /i cap a l’equip

Turisme i restauració

  • Desenvolupar els serveis propis de bar i cafeteria. Acollir i atendre la clientela, realitzant activitats auxiliars de reposició i condicionament al punt de venda, tot prestant atenció i informació protocol·litzada i estructurada. Preelaborar i presentar elaboracions senzilles de pa i pastisseria realitzant operacions bàsiques d'aprovisionament intern aplicant normes bàsiques de manipulació alimentària, preparació i conservació d'aliments.

Pàgines