Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: 22/06/2015
Ex: 22/06/2015

Instal.lació i manteniment

  • Aprendre a manipular cilindres pneumàtics utilitzant com energia de maniobra la pneumàtica i l'electricitat (circuits electropneumàtics).
  • Entendre el funcionament dels sistemes de producció de fred per aplicar-los a la climatització de locals o al refredament de substàncies
  • Apropar al camp professional de la recuperació de béns materials antics, aportant coneixements sobre restauració pràctica de conservació i manteniment.
  • Aprendre a planificar la instal·lació, els processos i definir solucions constructives sobre plànol, materials, definir les eines, seleccionar el transport.
  • Dissenyar instal·lacions per produir energia elèctrica mitjançant l'energia solar, emprant tècniques fotovoltaiques, tant per utilitzar-la a través de la xarxa elèctrica com pel seu consum en instal·lacions aïllades.
  • Impartir una visió global de l'energia solar tèrmica i les seves possibilitats d'aplicació oferint informació de subministradors i programes de càlcul que permetin a l'alumnat dissenyar i construir una instal·lació d'energia solar tèrmica.
  • Donar una visió global de la producció d'energia amb fonts renovables i de la problemàtica ambiental actual.
  • Aprendre a identificar diferents espècies vegetals utilitzades a nivell particular, i proporcionar-los-hi el necessari per al seu cultiu correcte.
  • Capacitar per a realitzar el manteniment de les instal.lacions i subministre d´energia elèctrica de baixa tensió, màquines i aparells elèctrics, efectuant revisions sistemàtiques, localitzant avaries i anomalies de funcionament i poder realitzar les reparacions pertinents.

Pàgines