Seguretat alimentària: al·lergògens

Indústries alimentàries

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

6 hores

Horari :

Dilluns 8:30 a 14:30

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

70.00 €


Objectius

Conèixer el Reglament europeu UE 1169/2011 que estableix l'obligació d'informar a la persona consumidora de la presència d'ingredients al·lergògens en plats elaborats de consum final dels establiments de preparació i servei de menjars. Conèixer la gestió dels al·lergògens en la restauració per a la prevenció de reaccions adverses. Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries. Incorporar les bones pràctiques de manipulació d'aliments per a persones al·lèrgiques o amb intoleràncies alimentàries que dicta el reglament.


Temari

Conceptes generals. Introducció i explicació de la normativa europea. Definició d’al·lèrgia alimentària i intolerància alimentària, i els possibles perills. Aliments que amb més freqüència produeixen al·lèrgies i intoleràncies i que contempla l’annex II de la normativa. Bones pràctiques. Gestió del risc. Diagrama de gestió. Contaminació creuada.  


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.