Comunicació interna a l'empresa

Competències transversals

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

10 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

130.00 €


Objectius

Sensibilitzar de la importància de la comunicació a l'empresa i del seu impacte en l'assoliment d'objectius. Aconseguir els coneixements, eines i estratègies per fomentar i afavorir una bona comunicació interna com a base de la gestió empresarial i la seva repercussió directa en la motivació, el compromís, la responsabilitat i el clima laboral.


Temari

Fonaments de la comunicació. Conceptes claus. Elements. La importància de la comunicació interna i el seu impacte en l'organització. Procés de comunicació. Tipus. Principals errades de la comunicació interna. La comunicació eficient, reeixida i motivadora. Les tres claus per liderar una comunicació. Competències. Factors generadors de comportaments. Eines per a la relació personal i professional. Comunicació interna en situacions de crisi.


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.