That´s English 5

Idiomes

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

80 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Enfocament pràctic per abordar situacions de comunicació tant des de la comprensió i expressió escrita com des de l'oral.


Temari

FUNCIONS COMUNICATIVES: Rutines passades, expressar habilitats, opinions, gustos, obligacions, sorpresa. ESTRUCTURES GRAMATICALS: Temps passats. Used to, passat i pretèrit perfecte. Modals. Verb patterns. Subordinades de condició tres tipus. Com expressar l'obligació en anglès. Futur simple, continuo, oracions subordinades de temps. Word formation.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Prova de nivell a la pàgina http://descargas.pntic.mec.es/mentor/nivel/n5/index.html

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ