Control del magatzem i aparadorisme en establiments de floristeria

Agrària

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

35 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Gestió d'activitats pròpies d'empreses de floristeria, integrat per dos cursos: Gestió de l'establiment de floristeria i Control del magatzem i aparadorisme en establiments de floristeria. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1468_2: Coordinar les activitats pròpies d'empreses de floristeria.


Temari

Sistemes d'emmagatzematge. Tècniques organitzatives. Criteris de classificació i col·locació de matèries primeres i materials. Senyalització i Identificació. Tècniques de manteniment i conservació de matèries primeres i productes finals. Control d'existències. Relació amb proveïdores. Reclamacions: procediments i mètodes. Normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals. Aparadors i exposicions. Elements publicitaris. Normativa comercial, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Gestió d'activitats pròpies d'empreses de floristeria, integrat per dos cursos: Gestió de l'establiment de floristeria i Control del magatzem i aparadorisme en establiments de floristeria. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1468_2: Coordinar les activitats pròpies d'empreses de floristeria.. Aquesta UC forma part de la Qualificació professional: AGA457_2 Activitats de floristeria. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul professional MP0508 Establiments de floristeria, en matricular-se en el cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en jardineria i floristeria. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul formatiu MF1468_2: Coordinació i execució de les activitats pròpies d'empreses de floristeria, al realitzar el Certificat de Professionalitat, de nivell 2, AGAJ0110 Activitats de floristeria.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ