Organització de recursos per a la intervenció de les persones en situació de dependència

Atenció social i sanitària

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

50 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Intervencions de suport a les persones i al seu entorn integrat per tres cursos: Programes d'atenció a les persones en situació de dependència, Organització de recursos per a la intervenció de les persones en situació de dependència i Gestió de la documentació de la intervenció amb persones en situació de dependència. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC2259_2 Desenvolupar les intervencions d'atenció personal.


Temari

Organització de la intervenció i mètodes de treball per l'atenció a les persones en situació de dependència. Organització dels recursos destinats a persones en situació de dependència. Legislació vigent sobre requisits especials dels equipaments residencials. L'entorn en l'autonomia de les persones. Mobiliari adaptat. Accessibilitat i adaptació de l'entorn per a la vida independent. Productes de suport. Normativa de prevenció i seguretat. Entorns segurs.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Intervencions de suport a les persones i al seu entorn integrat per tres cursos: Programes d'atenció a les persones en situació de dependència, Organització de recursos per a la intervenció de les persones en situació de dependència i Gestió de la documentació de la intervenció amb persones en situació de dependència. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC2259_2 Desenvolupar les intervencions d'atenció personal. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones en situació de dependència i/o amb discapacitat en Instituciones socials. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP 0210. Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència en matricular-se al cicle formatiu de grau mitjà: Títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF2259_2: Desenvolupament de les intervencions d'atenció personal, al realitzar el Certificat de Professionalitat de nivell2, SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en Instituciones socials

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ