Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Agrària

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

25 hores

Horari :

dl i dc de 17:30 a 20:30 h. El darrer dia de la pràctica dimarts i l'horari de matí de 09:00 a 13:00 h

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

275.00 €


Objectius

Assolir l'acreditació i la capacitació de nivell bàsic per aplicar i manipular productes fitosanitaris d'ús professional, segons Annex ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny per a l'obtenció del carnet obligatori


Temari

Productes fitosanitaris. Riscos i mesures per reduir-los. Control de plagues. Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Examen final.


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE/Fundació Tripartita. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs. Mas Carandell és centre homologat. El carnet d'aplicació i manipulació de productes fitosanitaris és obligatori per dur a terme qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d'ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació. Segons normativa, per adquirir i aplicar un producte fitosanitari, cal acreditar coneixements de plagues i males herbes així com dels productes que s'utilitzaran i els mètodes correctes d'aplicació. Per fer servir i comercialitzar productes fitosanitaris és obligatori tenir el carnet d'aplicació i manipulació de productes fitosanitaris, que és personal i intransferible, i ser major de 16 anys. El preu públic pel dret d'examen és de 20€ inclòs en el preu del curs. També està inclòs en el preu del curs el llibre oficial. Els tràmits i pagament de taxa per a l'expedició del carnet va a càrrec de l'alumne/a i es fan a http://www.gencat.cat/agricultura. El preu per l'expedició del carnet és de 10,30€ NO inclòs amb el preu del curs.