Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

12 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

150.00 €


Objectius

Donar a conèixer la realitat i el sentit del voluntariat a totes les persones interessades a incorporar-se en alguna organització de voluntariat, orientar amb la idea que els ajudi a prendre decisions sobre en quin tipus d’entitat i àmbit voldrien intervenir i quines tasques els agradaria fer.


Temari

El voluntariat: Definicions. Característiques. Àmbits de l’acció voluntària. Entorn i context històric. La persona voluntària. Què ens motiva a fer voluntariat? El perfil de la persona voluntària. La participació: element fonamental de l’acció voluntària. Drets i deures de la persona voluntària. L’organització del voluntariat. Coneixement de l’entitat i del seu ideari i/o projecte d’acció. Compromís amb l’entitat. Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària. El procés de participació en l’entitat. El treball en equip


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.