Prevenció de riscos laborals

Prevenció de riscos

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

25 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

325.00 €


Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per entendre millor l’entorn laboral i evitar possibles riscos derivats d’unes condicions de treball inadequades.


Temari

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina. Riscos generals i mesures per a la seva prevenció. Organització de la prevenció a l’empresa. Normes bàsiques en cas d’actuació en emergències i evacuació  


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.