Protocol contra l'assetjament sexual

Prevenció de riscos

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

8 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

100.00 €


Objectius

Reconèixer diferents manifestacions d’assetjament en matèria d’igualtat que es poden donar en l’àmbit laboral: sexual, per raó de sexe i diversitat sexual, i dotar de les eines per prevenir, detectar i gestionar una situació d’assetjament.


Temari

Marc normatiu i conceptual de l’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe. L'estructura psicològica i les bases de la conducta d’assetjament.Característiques psicosocials de la persona assetjadora i de la persona que és víctima d’aquest tipus de situacions. Riscos psicosocials .Vies de resolució interna i externa. Prevenció i abordatge de les situacions d’assetjament. La persona de referència. Tècniques d’entrevista i recollida de informació 


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici