Administració de la documentació farmacèutica

Atenció social i sanitària

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

45 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Control de productes, facturació i documentació en establiments i serveis de farmàcia, integrat per quatre cursos: Tramitació de la facturació de receptes, Administració de la documentació farmacèutica, Control del magatzem de productes farmacèutics i Control de comandes de productes farmacèutics. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de Competència: UC0363_2 Controlar els productes i materials, la facturació i la documentació en establiments i serveis de farmàcia.


Temari

Administració de documentació farmacèutica. Estructura del sistema sanitari públic i privat. Prestació farmacèutica. Establiments i serveis farmacèutics. Distribució farmacèutica. Magatzems i laboratoris farmacèutics. Organitzacions farmacèutiques. Legislació vigent aplicada a l'àmbit d'activitat. El personal auxiliar de farmàcia. Documentació en establiments i serveis de farmàcia.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Control de productes, facturació i documentació en establiments i serveis de farmàcia, integrat per quatre cursos: Tramitació de la facturació de receptes, Administració de la documentació farmacèutica, Control del magatzem de productes farmacèutics i Control de comandes de productes farmacèutics. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de Competència: UC0363_2 Controlar els productes i materials, la facturació i la documentació en establiments i serveis de farmàcia. Aquesta UC forma part de la Qualificació professional: SAN123_2 de Farmàcia. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul professional MP0100 d'Oficina de farmàcia, al matricular-se en el cicle formatiu de grau mig de Tècnic/a en farmàcia i parafarmacia. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul formatiu MF0363_2 d'Oficina de farmàcia.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ