Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

120 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aprendre el llenguatge de programació orientat a un entorn web per a dissenyar planes dinàmiques i aplicacions informàtiques


Temari

Introducció al llenguatge PHP. El llenguatge de programació PHP. Operacions amb fitxers i directoris. Control d'usuaris i gestió de sessions. Utilització de MySQL. PHP i les bases de dades. Utilitats pràctiques.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Curs a fer des de casa. Software necessari dins el curs. Examen a realitzar amb el portàtil de l'alumne/a.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ