Programa SEFED - Activitats de gestió administrativa (ADGD0308)

Administració i gestió

Data :

dv. 12/01/2024 a dc. 02/10/2024

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

920 hores

Horari :

de dl a dv, de 8 a 14 h

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

Subvencionat, sense cost per a les persones que el realitzin

Destinat :

Prioritàriament a persones en situació d'atur


Objectius

A partir de la metodologia de simulació empresarial a l'aula, els objectius d'aquest certificat de professionalitat són: efectuar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte de la normativa vigent i segons criteris de qualitat definits per l'organització.


Temari

MF0976_2 Operacions administratives comercials (160h). MF0979_2 Gestió operativa de tresoreria (90h). MF0980_2 Gestió auxiliar de personal (90h). MF0981_2 Registres comptables (120h). MF0973_1 Enregistrament de dades (90h). MF0978_2 Gestió  d'arxius (60h). MF0233_2 Ofimàtica (190h). MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'activitats de gestió administrativa (80h). FCOS02 Bàsic de Prevenció de riscos laborals (30h). FCO003 Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (10h).


Observacions

Preinscripció oberta. Certificat de professionalitat de nivell 2 de la família d'Administració i gestió. Accés amb Graduat en ESO, ESO adults o EGB, o bé, algun dels següents: - 2n de BUP amb un màxim de dues matèries pendents entre els cursos de 1r i 2n de BUP - FP1 de qualsevol especialitat - Prova accés als cicles de grau mitjà o prova accés a la universitat > 25/45 anys - Haver superat un PFI o PQPI amb qualificació igual o superior a 8. - Haver superat un mòdul o unitat formativa de CP nivell 2 - Haver superat un mòdul o unitat formativa de CP nivell 1de la mateixa família i àrea professional - Haver superat les proves de competència clau per accedir a certificats de nivell 2 anteriorment Si no es disposa de cap requisit cal superar amb APTE les proves d'avaluació de competències clau de nivell 2 que es realitzaran durant el procés de selecció.