Mas Carandell acull una jornada sobre el desplegament del sistema FPCAT

15/06/2023

Mas Carandell va acollir ahir dimecres, 14 de juny, la jornada Oportunitats del sistema FPCAT, que ha comptat amb la intervenció del Sr. Fabian Mohedano, president executiu de l'Agència FPCAT. L’acte, organitzat des del Consell FP Reus hi han assistit representants de centres formatius, d'entitats empresarials, ajuntaments, personal tècnic de formació i orientació professional, i representants de les diverses administracions del territori.

Durant quasi dues hores Mohedano va explicar amb tot el detall les característiques de cadascun dels elements del sistema, els agents i actors, el calendari de desplegament, i la governança de tot el sistema, des dels eixos sectorial i territorial. El procés de desplegament contempla també la coordinació de tots els agents i recursos existent, per tal de millorar l'eficàcia del sistema i facilitar l'accés universal i transparent a aquests recursos. Alhora que permet cobrir les mancances existents.

El sistema FPCAT és el resultat del desplegament de les Lleis de formació professional de 2015 i de 2022, i suposa un impuls integral per donar resposta a les necessitats de personal especialitzat de tots els sectors productius i, alhora, d'augmentar el nivell de qualificació professional de tota la població activa.

Aquest sistema inclou l'oferta formativa, l'adreditació de competències professionals i la informació/orientació professional. L'oferta formativa és integral, perquè posa al centre la trajectòria de la persona durant tota la vida activa, i per tant l'oferta integral de formació professional: cicles formatius, certificats de professionalitat i formació continuada.

Amb les intervencions de les persones assistents a la sessió es va posar de manifest l'oportunitat que suposa aquest nou sistema de formació professional per al desenvolupament socioeconòmic i la creació de llocs de treball de qualitat al Camp de Tarragona. I consolida el procés iniciat de treball conjunt amb visió integral de tot territori, iniciada fa uns anys. La Fira Camins d'FP i la xarxa Cessetània són el resultat més visible d'aquest treball conjunt amb visió global i territorial. I tal com va dir Fabian Mohedano, pocs territoris tenen tants actius com les comarques del Camp en aquest sistema: centres formatius de referència, sectors estratègics i treball col·laboratiu consolidat i en creixement.