Mas Carandell ofereix una sessió pràctica d'aplicació del protocol contra l’assetjament sexual a les empreses

08/06/2023

Els dies 15 i 16 de juny, el centre de referència per l’equitat de gènere en el teixit empresarial, Fundació Sorli, i l’IMFE Mas Carandell coorganitzen a les instal·lacions de Mas Carandell el taller “El protocol contra l’assetjament sexual: del paper a la pràctica”, adreçat a les empreses i professionals que gestionen i apliquen els protocols d’assetjament a les organitzacions. L’objectiu del taller és  oferir eina pràctiques  per aplicar el protocol de forma real i eficaç, quan ja està aprovat. 

Aquesta acció, que compta amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, es farà en dues sessions, dijous i divendres, de les 9.30 a les 13 hores. Anirà a càrrec de la consultora Berta Canals i Renau, directora de la Fundació Sorli i experta en igualtat de gènere i violèn­cies masclistes a l’empresa, així com especialista i formadora en pro­tocol contra l’assetjament sexual.

A partir d’una metodologia interactiva, el primer dia es treballaran l’assetjament sexual a la feina: tipus i eines de detecció, les fases del protocol contra l’assetjament sexual, les persones i rols que participen a la comissió del protocol, la posada en marxa del protocol, el tancament d’un cas i la reparació de la plantilla de l’empresa. La segona sessió es posarà en pràctica allò que s’ha analitzat i après mitjançant un cas específic proposat i s’obrirà un espai de reflexió i partici­pació de les persones assistents.

Com a complement, al cap de sis mesos de la seva finalització, les empreses partici­pants tenen la possibilitat de sol·licitar una hora d’assessora­ment expert entorn de l’experiència pràctica d’aplicació del protocol.

Tot i que l’accés a aquesta formació no té cost per les persones participants, les places són limitades per la qual cosa es requereix inscripció a https://ja.cat/IQjOW

Les discriminacions i desigualtats que pateixen les dones a l’àmbit laboral requereixen d’una estratègia compartida entre les empreses, Administració pública i agents socials per posar fi i revertir les violències masclistes que succeeixen en el món laboral.