Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 26/09/2018
Ex: 26/09/2018

Social i sanitari

  • Presentar i donar a conèixer Minfulness com un nou recurs per ajudar a millorar la salut i el benestar de les persones tant dels professionals de la salut com dels pacients. Oferir eines útils per potenciar les capacitats d'adaptació professional. Dotar als professionals de recursos per fer front a l'estrés i de tècniques per millorar l'atenció i l'assertivitat Integrar en la rutina diària la pràctica de l’Atenció Plena, par tal d’afavorir...
  • Dotar de recursos als professionals de l'àmbit sanitari per conduir profitosament les emocions pròpies i les emocions alienes de pacients, famílies i altres persones treballadores.
  • Conèixer com les persones afronten els processos de pèrdua per afavorir l'acompanyament. Aplicar les tècniques adequades de suport i de comunicació en processos de dol.
  • Informar sobre els recursos sociosanitaris, tant públics com privats, i orientar sobre els circuits d'accés per fer-ne ús.
  • Saber aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic. I aprendre l'ús de l'aparell DEA.
  • Facilitar eines per evitar, durant les transferències, possibles lesions tant en la persona dependent com en la persona cuidadora. Potenciar hàbits posturals saludables

Administració i gestió

  • Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de la comptabilitat d’una empresa.
  • Conèixer la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic. Saber els tipus de procediments utilitzats en la tramitació dels expedients de contractes del sector públic. Aprendre a tramitar els expedients de contractes del sector públic. Reconèixer les classes de contractes del sector públic.
  • Entendre la incidència de l'entrada en vigor de les lleis 39 i 40 i com afectaran el funcionament i tramitació dels expedients administratius. Conèixer les modificacions relatives a procediments concrets com la responsabilitat patrimonial i la potestat sancionadora. Saber la nova regulació de convenis i consorcis.

Pàgines