Auxiliar d'educació especial. Vetllador/a

Formació i educació

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

40 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

190€. Matrícula vàlida per 30 dies

Destinat :

Persones amb interès en treballar amb alumnat amb necessitats educatives especials


Objectius

Conèixer les tasques d'auxiliar d’educació especial (vetllador/a) i les funcions que desenvolupa en l’atenció i cura de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), en el marc de l'escola inclusiva. Adquirir eines i recursos per afavorir aquesta inclusió a l'escola dels nens i nenes amb necessitats educatives especials.


Temari

1/ Introducció a l’educació especial.  Marc legal. Escola inclusiva. Funcions. Participació en el procés educatiu. 2/ Treball en equip i resolució de conflictes. 3/ Diferents diversitats funcionals. Diversitat funcional en el marc escolar. Discapacitat física. Discapacitat intel·lectual. 4/ Introducció a les al·lèrgies i intoleràncies. Alimentació i nutrició.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mas Carandell. Bonificable per la FUNDAE.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ