Acompanyament en el transport escolar

Formació i educació

Data :

ds. 07/10/2023 a ds. 07/10/2023

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

5 hores

Horari :

ds. de 9 a 14h

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

85.00 €

Destinat :

Persones que realitzen acompanyament en el transport escolar, a més d'educadores i monitores d'oci i temps de lleure vinculades a la tasca d'acompanyament


Objectius

Conèixer el marc legal i l'organització del transport escolar, així com estratègies per un correcte acompanyament, aplicant mesures de seguretat per disminuir el risc i protocols d'actuació en cas d'emergències.


Temari

1/ L'acompanyament en el transport escolar: Organització i funcionament del transport escolar. Normativa vigent. Rol i funcions de l'acompanyant durant el transport escolar. 2/ Planificació de l'acompanyament. Preparació prèvia: què portar a les sortides (documentació, farmaciola, material...). L'acollida, abans d'arrencar motors. Durant el viatge. L'arribada al destí i l'acomiadament. 3/ La seguretat en el transport escolar: Pautes de prevenció. Actuació en cas d'emergències i primers auxilis.


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.