Anàlisi d'estats financers: tècniques d'anàlisi empresarial per a la presa de decisions

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

12 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

65€. Matrícula vàlida per 15 dies.

Destinat :

A personal directiu i de gestió de petites i mitjanes empreses, professionals del sector empresarial, personal de les àrees de comptabilitat i personal de l’àmbit de la consultoria, gestories i empreses de serveis financers, així com a qualsevol persona interessada en la interpretació de les dades comptables expressades en els estats financers de les empreses. cal coneixements previs de comptabilitat.


Objectius

Conèixer i poder analitzar (diagnosticar) tant l’estructura financera d’una empresa (balanç) com la gestió (resultats). Aprendre a analitzar la informació econòmica i financera per detectar a temps posicions i situacions que poden esdevenir perilloses, tant per a la subsistència i continuïtat de la mateixa organització com per a l’obtenció de finançament. Aprendre a analitzar la tresoreria per millorar situacions de liquiditat. Saber estudiar el compte de resultats com a recurs per millorar la rendibilitat i prendre decisions de l’àmbit de gestió i direcció.


Temari

Els estats financers més significatius. Estructura del balanç: situacions de solvència i d'insolvència. Estructura ideal. Ràtios de solvència. Anàlisi de la liquiditat: fons de maniobra i fons de maniobra ideal. El compte de pèrdues i guanys: anàlisi gràfica i percentual. Endeutament: límits i ràtios. Rendibilitat econòmica i rendibilitat financera. Palanquejament. Punt mort (llindar crític).


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mas Carandell. Bonificable per la FUNDAE.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ