Com gestionar fàcilment la prevenció de riscos laborals

Prevenció de riscos

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

10 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

50€. Matrícula vàlida per 12 dies.

Destinat :

A persones de qualsevol àrea o departament que vulgui gestionar directament la prevenció de riscos laborals


Objectius

Aconseguir les competències per desenvolupar, implantar i gestionar el sistema preventiu, mitjançant registres, documentació, controls, seguiment, criteris, anàlisi i millora. El curs se centra en l’aplicació pràctica i els registres, així com en el seguiment i control de les obligacions legals i requisits per mantenir i gestionar un sistema de PRL, amb eines molt bàsiques, com el full de càlcul.


Temari

Requisits legals i modalitat organitzativa. Pla de prevenció: organització, producció, política i objectius. Avaluació de riscos: metodologia, criteris d’avaluació, factors de risc, riscos generals i específics. Avaluació de riscos: mesura i seguiment. Planificació preventiva: recursos, objectius, indicadors, accidents, incidents i plans d’emergència. Documentació i registres: manual, procediments i eines de gestió. Exemples pràctics de sistematització.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mas Carandell. Bonificable per la FUNDAE.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ