Lideratge i gestió d'equips

Competències transversals

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

10 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

105.00 €


Objectius

Oferir pautes de conducta per una direcció i lideratge efectius, identificant el perfil individual de lideratge, incorporant la comunicació empàtica i assertiva al lloc de treball.


Temari

Intel·ligència emocional i lideratge d'equip. Implementació i desenvolupament de la gestió emocional en les organitzacions. Lleis de les competències emocionals. Autoconeixement, auto lideratge i regulació emocional. Comunicació efectiva i afectiva, comunicació interpersonal i en grup. L'assertivitat com a element fonamental del rol directiu i de comandament: models de conducta assertius i no assertius. Estils de lideratge eficient segons la composició de l'equip. Comportament orientat a la solució de problemes: gestió del conflicte i comportament davant de situacions de fricció/erosió relacional en l'àmbit professional. Intel·ligència emocional com a eina de prevenció i gestió de riscos psicosocials.