Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Agroalimentari

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

25 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

250.00 €


Objectius

Assolir l'acreditació i la capacitació de nivell bàsic per aplicar i manipular productes fitosanitaris d'ús professional, segons Annex ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny per a l'obtenció del carnet obligatori


Temari

 Productes fitosanitaris.Riscos i mesures per reduir'los. Control de plagues.Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Examen final