Planificació i gestió de projectes

Administració i gestió

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

15 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

175.00 €


Objectius

Oferir les eines necessàries per planificar, dissenyar i dur a terme projectes d'una manera optima i eficaç


Temari

Dissenyar el projecte. Diagnosticar les necessitats de l'organització. Elaborar una planificació realista i dur-la a terme. Planificar de manera eficient aprofitant al màxim els recursos disponibles. Conèixer les diferents tècniques de disseny, planificació i execució d'un projecte. Seguiment i valoració del projecte.


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.