Sistemes de gestió de la salut i seguretat en el treball: ISO 45001:2018

Prevenció de riscos

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

10 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

50€. Matrícula vàlida per 12 dies.

Destinat :

A directius, gerents, personal de prevenció de riscos i de qualsevol àrea de l’empresa amb interès en els sistemes de gestió de seguretat i salut segons la norma iso 45001


Objectius

Adquirir les competències per implementar un sistema de seguretat i salut basat en la norma ISO 45001 en qualsevol empresa, especialment en pime i professionals autònoms. Adquirir coneixement i capacitats per elaborar procediments, el sistema de processos, així com metodologies de seguiment, anàlisi i millora contínua.


Temari

ISO 45001:2018. Origen. Canvis respecte a OHSAS 18001. Estructura d'alt nivell. Conceptes clau: context i organització. Lideratge, política i objectius de SST. Planificació del sistema: requisits, planificació i accions. Suport: recursos, competència, presa de consciència i comunicació. Operació: control operacional, contractació, compres, contractistes i accions davant d'emergències. Seguiment, mesura i anàlisi (indicadors, auditoria, revisió per la direcció). Millora: incidents i no conformitats. Casos pràctics.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mas Carandell. Bonificable per la FUNDAE.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ