Lloc fix d’Oficial de 1a del servei de manteniment electromecànic, divisió d’Aigües de Reus, RSM, SA

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància al Registre d’Aigües de Reus Plaça de les Aigües,1, de Reus, o bé a l’adreça electrònica [email protected]


A la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran d’identificar la convocatòria anomenada “Selecció Oficial de 1a manteniment electromecànic d’instal·lacions d‘aigua i sanejament, d’Aigües de Reus”.

Procés selectiu d'un lloc fix d’Oficial de 1a del servei de manteniment electromecànic, divisió d’Aigües de Reus, RSM, SA

Publicació bases de selecció: 23/01/2024

Període de presentació de sol·licituds: fins el dc, 07/02/2024, inclòs

Publicació llista provisional de persones admeses i excloses: 13/03/2024

Termini de presentació d'esmenes: fins el dia 18/03/2024 inclòs. Les al·legacions amb la documentació es presentaran al Registre d’Aigües de Reus, plaça de les Aigües,1, de Reus, o bé a l’adreça electrònica [email protected]

Publicació llista definitiva de persones admeses i excloses: 22/03/2024

Publicació resultat català i convocatòria de proves: 05/04/2024

Publicació resultat psicotècnic i convocatòria teòric-pràctic: 10/04/2024

Publicació resultat teòric-pràctic i convocatòria d'entrevistes: 22/04/2024

Publicació resultat final: 06/05/2024

Responsable de l'oferta

Fundació Mas Carandell