Lloc fix Tècnic/a de l’Àrea d’Infraestructures d’Aigües de Reus, divisió de RSM

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància al Registre d’Aigües de Reus, plaça de les Aigües,1, de Reus, o bé, a l’adreça electrònica [email protected] . Les persones aspirants hauran d’identificar la convocatòria anomenada “Tècnic/a de l’àrea d’infraestructures d’Aigües de Reus, divisió de Reus Serveis Municipals, SA”.

Procés selectiu d'un lloc fix Tècnic/a de l’Àrea d’Infraestructures d’Aigües de Reus, divisió de RSM

  • Publicació de les bases de selecció: 18/04/2024
  • Termini de presentació de candidatures: fins al 03/05/2024, inclòs
  • Publicació del tribunal de selecció: 17/05/2024
  • Publicació de la llista de persones admeses i excloses i convocatòria prova psicotècnica: 17/05/2024
  • Publicació suspensió temporal de procés de selecció: 23/05/2024
  • Publicació resolució d'al.legacions i convocatòria psicotècnic: 05/06/2024
  • Publicació resultat psicotècnic i convocatòria prova teòric-pràctica: 20/06/2024
  • Publicació resultat  prova teòric-pràctica i convocatòria d'entrevista: 03/07/2024
  • Publicació resultat  final: 11/07/2024

Responsable de l'oferta

Fundació Mas Carandell