Lloc fix de personal “Oficial de 1ª de manteniment i explotació ETAP, divisió Aigües de Reus, RSM

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància al Registre d’Aigües de Reus, a laplaça de les Aigües,1, de Reus, o bé, a l’adreça electrònica [email protected]. A la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran d’identificar la convocatòria anomenada “Lloc  fix de personal Oficial de 1ª de manteniment i explotació ETAP, divisió Aigües de Reus, RSM"

Procés selectiu per seleccionar un lloc fix de d'Oficial de 1a de manteniment i explotació ETAP,  per a la Divisió d'Aigües de Reus, RSM

 • Publicació bases de selecció: 23/01/2023
 • Termini de presentació de candidatures: S'ha detectat una errada en el termini publicat a les Bases. El termini correcte és de 15 dies naturals a partir de la data de publicació de les bases, és a dir , fins el 7 de febrer de 2023 inclòs. 

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància al Registre d’Aigües de Reus, a laplaça de les Aigües,1, de Reus, o bé, a l’adreça electrònica [email protected]. A la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran d’identificar la convocatòria anomenada “Lloc  fix de personal Oficial de 1ª de manteniment i explotació ETAP, divisió Aigües de Reus, RSM"

 • Publicació tribunal de selecció: 10/02/2023
 • Publicació llista provisional de persones admeses_excloses:15/02/2023
 • Publicació llista definitiva de persones admeses_excloses: 03/03/2023
 • Publicació resultat català i convocatòria prova psicotècnica: 10/03/2023
 • Publicació resultat psicotècnic i convocatòria prova teòric-pràctica: 17/03/2023
 • Publicació resultat prova teòric-pràctica: 27/04/2023
 • Publicació convocatòria d'entrevistes: 13/11/2023
 • Publicació  modificació nomenament del Tribunal: 17/11/2023
 • Publicació  resultat final: 28/11/2023

Responsable de l'oferta

Fundació IMFE Mas Carandell