Promoció interna de Responsable del Servei Economicofinancer d’Aigües de Reus,

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 7 de juny de 2023 (inclòs).  

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran a les oficines de la divisió d'Aigües de Reus (Àrea Economicofinancera), plaça d'Antoni Sabater i Esteve, 1, de Reus, o bé, a l’adreça electrònica [email protected].

A la sol·licitud, les persones aspirants hauran d’identificar la convocatòria anomenada “Promoció interna del lloc de treball de Responsable del Servei Economicofinancer d’Aigües de Reus”.

Procés de selecció d'un/a Responsable del Servei Economicofinancer d’Aigües de Reus, mitjançant promoció interna

  • Publicació de les bases de selecció: 24/05/2023

  • Termini presentació de sol·licituds: 07/06/2023 (inclòs)

Responsable de l'oferta

Fundació IMFE Mas Carandell