Lloc fix de Personal tècnic jurídic del servei de compres i contractació per a la Divisió d'Aigües de Reus, RSM, SA

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància al Registre d’Aigües de Reus, a la plaça de les Aigües,1, de Reus, o bé, a l’adreça electrònica [email protected]. A la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran d’identificar la convocatòria anomenada “Personal tècnic jurídic del servei de compres i contractació de la Divisió d’Aigües de Reus, RSM, SA”.

Concurs oposició lliure, d’un lloc de treball fix de personal Tècnic jurídic del servei de compres i contractació per a la Divisió d'Aigües de Reus, RSM, SA

  • Publicació bases de selecció: 15/11/2023
  • Termini de presentació de candidatures: fins el dimecres, 29/11/2023, inclòs 

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància al Registre d’Aigües de Reus, a la plaça de les Aigües,1, de Reus, o bé, a l’adreça electrònica [email protected]. A la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran d’identificar la convocatòria anomenada “Personal tècnic jurídic del servei de compres i contractació de la Divisió d’Aigües de Reus, RSM, SA”.

 

Responsable de l'oferta

Fundació Mas Carandell