Lloc fix de Tècnic/a d’Infraestructures, divisió d’Aigües de RSM, SA (Taxa d'estabilització)

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància al Registre d’Aigües de Reus, a laplaça de les Aigües,1, de Reus, o bé, a l’adreça electrònica [email protected]. A la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran d’identificar la convocatòria anomenada “Tècnic/a infraestructures de la divisió d’Aigües de RSM,SA”.

Concurs oposició, d’un lloc de treball fix de Tècnic/a d’Infraestructures per a la Divisió d’Aigües de RSM, SA (Taxa d'estabilització)

  • Publicació bases de selecció: 17/07/2023
  • Termini de presentació de candidatures: fins l'1 d'agost de 2023 inclòs
  • Publicació tribunal de selecció: 02/08/2023
  • Publicació de la llista de persones admeses/excloses: 02/08/2023
  • Publicació  resultats psicotècnic i teòric-pràctic: 08/08/2023
  • Publicació  resultat final: 09/08/2023

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran mitjançant instància al Registre d’Aigües de Reus, a la plaça de les Aigües,1, de Reus, o bé, a l’adreça electrònica [email protected]. A la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran d’identificar la convocatòria anomenada “Tècnic/a infraestructures de la divisió d’Aigües de RSM,SA”.

 

Responsable de l'oferta

Fundació Mas Carandell