Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 18/03/2018
Ex: 18/03/2018

Gestió empresarial

Desenvolupament personal i RH

  • Oferir eines per emprar elements motivadors (psicologia) i mecàniques de joc (experiència) amb la finalitat de reorientar el comportament de les persones en sentit voluntari i positiu. Aprendre a garantir índexs de transferència superiors i sostinguts en el temps, assegurant la consecució d’objectius comportamentals
  • Oferir tècniques i recursos per assolir un òptim funcionament dels equips de treball
  • Configurar estratègicament la pàgina personal a la xarxa professional Linkedin, per impulsar professionalment el propi perfil i obtenir major visibilitat.
  • Conèixer la metodologia i les eines pràctiques de Mindfulness, dirigides a ampliar les capacitats de les persones que conformen les empreses: gestió, direcció, lideratge i plantilla, i a millorar les seves habilitats empresarials concretes, com és ara la creativitat, la presa de decisions, la gestió de les emocions i les relacions interpersonals. Potenciar habilitats com: enfocar les coses importants, la intel·ligència emocional, la visió...
  • Conèixer els conceptes bàsics sobre l'assetjament en l'entorn laboral, les diferents fases i graus del procés, així com els perfils de les parts implicades. Conèixer les conseqüències de l'assetjament tant per a la víctima com per a l'organització, així com les estratègies de prevenció i intervenció.
  • Conèixer el concepte de resiliència i la seva fonamentació. Identificar els trets característics d’una personalitat resilient i com fomentar-los i aprendre com potenciar la resiliència en nosaltres mateixos així com en les persones que ens envolten i/o amb les que treballem.
  • Proporcionar coneixements de gestió de magatzems assegurant el nivell necessari de seguretat i prevenció dins la cadena logística. Capacitar per establir plans de control, identificar els accidents i malalties professionals i aplicar la seguretat preventiva al magatzem tenint en compte la normativa i les recomanacions ergonòmiques.

Pàgines