Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 18/03/2018
Ex: 18/03/2018

Educació i formació

  • Oferir tècniques i recursos per assolir un òptim funcionament dels equips de treball en l'àmbit educatiu
  • Donar a conèixer el procés d'implantació d'un sistema de qualitat en l'àmbit educatiu.
  • Facilitar eines per treballar la plàstica en el coneixement dels sentits. Potenciar l'expressió i la comunicació creativa, per mitjà de la plàstica i els sentits. Potenciar la imaginació i la creativitat des de la diversitat.
  • Facilitar eines i coneixements de Mindfulness per aplicar a l’àmbit educatiu. Oferir eines útils per potenciar les capacitats d'adaptació professional. Dotar als professionals de recursos per fer front a l'estrés i de tècniques per millorar l'atenció i l'assertivitat. Integrar en la rutina diaria la pràctica de l’atenció plena per promoure la motivació,la responsabilitat en l’entorn laboral i a la vida privada.
  • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure educatiu adreçades a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
  • Oferir estratègies bàsiques per a l'educació en la salut i la prevenció de drogodependències a mares, pares o professionals de l'educació
  • Reflexionar sobre la funció educativa a l’escola bressol. Afavorir experiències de socialització pedagògiques i creatives, permetent el desenvolupament físic, cognitiu, afectiu i social de l’infant.
  • Perfeccionar l'expressió escrita i aprofundir en determinades tècniques de redacció de textos expositius i argumentatius relacionats amb la vida professional i quotidiana, essent capaç d'utilitzar estratègies precises i adequades a la intenció comunicativa. Analitzar i escriure diferents tipus de texts: administratius, professionals, publicitaris i d'opinió entre d'altres.
  • Aprendre els recursos i les tècniques expositives i persuassives necessàries per a aconseguir textes eficaços que s'ajustin a la intenció comunicativa.
  • Aprendre a utilitzar les eines que permetin potenciar i millorar els resultats dels estudis a cursar, independentment del nivell educatiu.

Pàgines