Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Mas Carandell convoca dues borses de tècnic/a mitjà/ana per cobrir diferents llocs de treball temporals

Mas Carandell

L’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell ha obert la convocatòria a dues borses de treball amb la finalitat de cobrir diferents llocs de treball de caràcter temporal. Per una banda la de tècnic/a mitjà/ana d’orientació i per l’altra la de tècnic/a mitjà/ana de prospecció.

Les bases de les borses van ser publicades respectivament al BOPT núm. 92 de 15 de maig de 2017 i al BOPT núm. 94 de 17 de maig. En el primer cas, la borsa adreçada a professionals de l’orientació, té un termini d’admissió de sol·licituds fins el 25 de maig (inclòs), mentre que pel que fa a la borsa de professionals de la prospecció el termini per presentar les candidatures és fins el 27 de maig.

Per optar als respectius processos de selecció cal presentar el CV acreditat i una instància dirigida al President de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell. La documentació s’ha de presentar en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases, al Registre de l’IMFE Mas Carandell. Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015,d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Àrea: 
Mas Carandell
Data publicació: 
Dimarts, 23 Maig 2017