That´s English 1

Idiomes

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

50 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Abordar situacions de comunicació quotidianes tant des de la comprensió i expressió escrita com des de l'oral. Aprendre a demanar i donar informació personal, a expressar l'hora, a descriure i identificar rutines a casa i a la feina, hobbies i preferències, a descriure a la família, etc.


Temari

FUNCIONS COMUNICATIVES: Presentacions. Donar i rebre informació. Descripció de la família i l'entorn. Descripció del físic. Demanar i donar informació sobre rutines de casa i de feina. Expressar preferències i aficions. Parlar sobre menjar, roba i expressar habilitats. ESTRUCTURES GRAMATICALS: Verb to be, pronoms personals, adjectius possessius. Verb to have, el possessiu, how old…? Present Simple, adverbis de freqüència, pronoms interrogatius, preposicions de temps. There is / there are, preposicions de lloc. Like, enjoy, love, hate + v-ing. Comptables i incomptables, How much…?/ How many…?. Present continuous. Can. LÈXIC: Salutacions. Països. NAcionalitats. Números. RElacions familiars. Aparença física. Rutines. Transport. Professions. Dies de la setmana. Temps de lleure. Menjar. Roba. Accessoris. Esports.    


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Correspont al nivell A1. Bonificable per la FUNDAE

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ