That´s English 6

Idiomes

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

80 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Amb un enfocament pràctic es plantegen situacions de comunicació tant des de la comprensió i expressió escrita com des de l'oral. Aprendre a expressar quantitat, donar i rebre instruccions, expressar preferències, narrar una història, escriure una crítica literària o cinematogràfica, etc.


Temari

FUNCIONS COMUNICATIVES: Expressar quantitat. Expressar desig i esperança. Descriure un viatge. Donar i rebre instruccions. Narrar una història amb els adverbis adequats. Expressar preferències i aficions. Parlar d'hàbits en el passat. ESTRUCTURES GRAMATICALS: Verbs modals. Pronoms reflexius i recíprocs. Pronoms indefinits. Ús de l'article determinat \"the\". Pronoms relatius. Question tags. Veu passiva. Used to. LÈXIC.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. . Bonificable per la FUNDAE. Prova de nivell a la pàgina http://descargas.pntic.mec.es/mentor/nivel/n6/index.html

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ