Equips en l'aplicació de mètodes físics, biològics i biotècnics

Agrària

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

45 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Control de plagues, malalties, males herbes i fisiopaties que inclou tres cursos: Utilització i gestió de productes fitosanitaris, Equips en l'aplicació de mètodes físics, biològics i/o biotecniques i Protocols derivats de la utilització de productes químics: prevenció de riscos laborals. En el cas de superar tots els cursos d'aquest itinerari formatiu, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0525_2: Controlar les plagues, malalties, males herbes i fisiopaties.


Temari

Valoració i elecció del mètode. Mètodes físics. Mètodes biològics. Mètodes biotècnics. Materials, eines i equips. Càlcul de costos. Valoració dels resultats obtinguts. Equips per a la protecció de cultius. Sistemes de gestió. Normativa fitosanitària relativa a la preparació i aplicació de Productes químics fitosanitaris. Normativa sobre residus d'envasos. Aplicació de productes químics fitosanitaris. Valoració de resultats aconseguits. Tipus de registres.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Control de plagues, malalties, males herbes i fisiopaties que inclou tres cursos: Utilització i gestió de productes fitosanitaris, Equips en l'aplicació de mètodes físics, biològics i/o biotecniques i Protocols derivats de la utilització de productes químics: prevenció de riscos laborals. En el cas de superar tots els cursos d'aquest itinerari formatiu, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0525_2: Controlar les plagues, malalties, males herbes i fisiopaties. Aquesta UC forma part de la Qualificació professional: AGA165_2 Cultius herbacis AGA 166_2 Cultius llenyosos, de la Qualificació Professional: AGA167_2 Horticultura i floricultura, de la Qualificació Professional: AGA168_2 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes, de la Qualificació Professional: AGA460_2 Producció de llavors i plantes en viver, i de la Qualificació Professional: AGA548_2 Producció i recol·lecció de bolets i trufes. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul formatiu MF0525_2: Control fitosanitari, en realitzar algun dels següents Certificats de professionalitat. de nivell 2: AGAC0108 Cultius herbacis, AGAF0108 Fructicultura, AGAH0108 Horticultura i floricultura, AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes, AGAU0110 Producció de llavors i plantes en viver, o bé, AGAU0112 Producció i recolecció de bolets i trufes.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ