Tècniques de disseny gràfic, audiovisual, artístic i de comunicació

Comerç i màrqueting

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

40 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Elaboració i difusió de materials publipromocionals, integrat per quatre cursos: Gestió empresarial, materials de comunicació i publicitat, Tècniques de disseny gràfic, audiovisual, artístic i de comunicació, Elaboració d'un pla de difusió de materials publipromocionals i informatius i Disseny de materials publicitaris i de comunicació. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC2189_3 Elaborar i difondre, en diferents suports, materials, senzills i auto editables, publi promocionals i informatius


Temari

Elaboració de materials publicitaris en diferents suports. Aplicació de tècniques de comunicació persuasives. Tipus de publicitat. Introducció al concepte de creativitat. Estils creatius de publicitat. Creativitat publicitària en mitjans i suports impresos i audiovisuals. Tècniques de creativitat publicitària. La creativitat i la dimensió persuasiva de la comunicació publicitària. Establiment de l'estratègia publicitària. El brífing. Els objectius publicitaris. Calendari publicitari. La importància del posicionament.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Elaboració i difusió de materials publipromocionals, integrat per quatre cursos: Gestió empresarial, materials de comunicació i publicitat, Tècniques de disseny gràfic, audiovisual, artístic i de comunicació, Elaboració d'un pla de difusió de materials publipromocionals i informatius i Disseny de materials publicitaris i de comunicació. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC2189_3 Elaborar i difondre, en diferents suports, materials, senzills i auto editables, publi promocionals i informatius. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: COM652_3 Gestió de Màrqueting i comunicació. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP1007 Disseny i elaboració de material de comunicació, al matricular-se en el cicle formatiu de grau superior: Tècnic Superior Màrqueting i Publicitat. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF2189_3: Elaboració de materials de màrqueting i comunicació auto editables, al realitzar el Certificat de Professionalitat de nivell 3, COMM0112 Gestió de màrqueting i comunicació

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ