Gestió de l'equip de treball en el magatzem

Comerç i màrqueting

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

40 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Gestió d'operacions de magatzem integrat pels cursos: Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem i Gestió de l'equip de treball en el magatzem. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1015_2 Gestionar i coordinar les operacions de magatzem


Temari

Coordinació del treball en equip en el magatzem. El treball en equip dins el magatzem. Característiques i funcionament del treball en el magatzem. Interdependència en les relacions professionals. Dificultats i barreres en la comunicació interpersonal. Aplicació de tècniques de comunicació en el treball en equip del magatzem. Aplicació de tècniques i comportaments assertius en situacions de treball dins del magatzem. Simulació de la coordinació d'un equip de treball en el magatzem.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE Itinerari formatiu: Gestió d'operacions de magatzem. En el cas de superar els dos cursos d'aquest itinerari formatiu: Seguretat i prevenció de riscos al magatzem i Gestió de l'equip de treball en el magatzem, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals. Unitat de Competència: UC1015_2: Gestionar i coordinar les operacions de magatzem. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: COM318_3 Organització i gestió de magatzems. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP1228 Tècniques de magatzem, en matricular-se en el cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Activitats comercials. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF1015_2: Gestió de les operacions d'emmagatzematge, en realitzar el Certificat de Professionalitat de nivell 3, COML0309 Organització i Gestió de magatzems.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ