Anàlisi i detecció de la violència de gènere i els processos d'atenció a dones en situacions de violència

Prevenció de riscos

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

70 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Procés d'atenció a situacions de violència exercida contra dones, integrat per tres cursos: Aplicació de conceptes bàsics de la teoria de gènere i del llenguatge no sexista, Anàlisi i detecció de la violència de gènere i els processos d'atenció a dones en situació de violència, Processos de sensibilització, formació i capacitació en matèria de violència de gènere. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1584_3: Detectar, prevenir i acompanyar en el procés d'atenció a situacions de violència exercida contra les dones.


Temari

Caracterització de situacions de violència de gènere. Els micromasclismes. Processos bàsics que intervenen en les situacions de violència contra les dones. Tipus de violència de gènere. Mesures de sensibilització contra la violència de gènere. Mesures de prevenció en enfront de la violència de gènere en l'àmbit educatiu i laboral. Serveis d'assistència integral i protecció a les víctimes de violència de gènere: àmbit sanitari, laboral i del treball.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Procés d'atenció a situacions de violència exercida contra dones, integrat per tres cursos: Aplicació de conceptes bàsics de la teoria de gènere i del llenguatge no sexista, Anàlisi i detecció de la violència de gènere i els processos d'atenció a dones en situació de violència, i Processos de sensibilització, formació i capacitació en matèria de violència de gènere. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1584_3: Detectar, prevenir i acompanyar en el procés d'atenció a situacions de violència exercida contra les dones. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional SSC451_3 Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP1402. Prevenció de la violència de gènere, en matricular-se al cicle formatiu de grau superior: Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de gènere. En el cas d'assolir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF1584_3: Detecció, prevenció i acompanyament en situacions de violència contra les dones, al realitzar el Certificat de professionalitat de nivell 3, SSCE0212 Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ