Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

15 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

195.00 €


Objectius

Iniciar-se en l'ús del full de càlcul Excel, realitzant operacions i càlculs senzills, així com gràfics i altres operacions bàsiques


Temari

Començar a treballar amb Excel. Introducció de dades. Fórmules i operacions bàsiques. Format dels fulls.  


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.