Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

15 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

195.00 €


Objectius

Aprendre a gestionar fulls de càlcul i realitzar operacions i càlculs, així com gràfics i altres operacions avançades


Temari

Plantilles i macros a Excel. Taules i gràfics dinàmics. Formularis i anàlisi de dades amb Excel. LLibres compartits.   


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.