Gestió de la diversitat a l'empresa

Competències transversals

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

4 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

70.00 €


Objectius

Sensibilitzar sobre la diversitat, com està interioritzada, els seus paradigmes, els processos d’interiorització de la mateixa i com porta a la inclusió, incorporant la perspectiva de la diversitat i no discriminació en les organitzacions i dotant d'eines per a la gestió de la diversitat la igualtat de tracte i no discriminació, implementant la diversitat per tenir un impacte positiu en els resultats de les empreses.


Temari

Diversitat, Marc legal i Conceptual. Biaixos inconscients. Tipus i com afectes en els processos de selecció, contractació, desenvolupament del talent. Inclusió i no discriminació. Llei 15/2022. Instruments i mesures que cal adoptar. Eines per a la gestió de la diversitat. Mesures. Pla de gestió. Protocol        


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.